Les barreres internes a la innovació

En moltes ocasions les principals barreres a la innovació són internes a la pròpia organització i persona. Com podem fer-los front? Formació, metodologia i recompenses.

La majoria de persones són poc inclinades als canvis, especialment quan han trobat una certa estabilitat en les seves vides. Els canvis comporten una incerteza i un risc que a vegades per la dificultat d’estimar-ho correctament ens porta a la paràlisi i inacció. El que funciona és millor no tocar-ho. Aquest factor es veu accentuat amb l’edat probablement per les negatives experiències passades que ens condicionen.

Aquest pensament es trasllada de manera clara a les organitzacions que han aconseguit fer-se un buit en el mercat i han trobat una estabilitat. Es trasllada tant en l’estratègia global de l’empresa (augment de l’aversió al risc) com a nivell personal en els seus directius (mantenir la seva posició costi el que costi).

Així doncs, no és d’estranyar que la reacció instintiva a qualsevol proposta innovadora sigui inicialment de recel i negativa. Qualsevol canvi que ens obligui a sortir de la zona de confort serà vist amb desconfiança.
No únicament amb desconfiança sinó que molt probablement qualsevol idea serà sabotejada fins i tot abans d’haver estat realment analitzada d’una forma rigorosa.

Com podem combatre aquesta situació?

Si l’organització ha caigut en aquest parany, no serà fàcil revertir la situació. No obstant això, encara que de manera simplificada, proposem tres idees claus per a començar a desbloquejar la innovació dins de l’organització:

 1. Formar als empleats clau per a canviar la seva mentalitat i convertir-los en promotors de la innovació.
  Creiem fermament que la formació continuada és un pilar fonamental per al desenvolupament de qualsevol empresa. La formació en Innovació és molt específica i ha de servir per a dues finalitats:
 • Conscienciar de la necessitat imperiosa d’innovar dins del context global de competitivitat en el qual ens trobem.
 • Aportar les eines bàsiques per a poder fomentar la creativitat, valorar correctament les idees i testar ràpidament la viabilitat de les idees amb el mercat.
 1. Disposar d’una metodologia clara per a desenvolupar la innovació i avaluar les idees.
  És fonamental disposar d’un programa d’innovació documentat i rigorós. No podem caure en la facilitat d’avaluar una idea segons la nostra intuïció o experiència. S’han de disposar de les eines per a generar idees, filtrar-les, desenvolupar projectes i llançar-los al mercat. Encara que no hauria de ser l’únic factor a tenir en compte en la innovació, és clar que les organitzacions busquen innovació rendible. Per a això es requereix d’un procés rigorós que permeti avaluar correctament els resultats i mesurar la innovació.
 2. Establir recompenses clares a la innovació.
  Si l’empresa vol innovar, deu obligatòriament recompensar als promotors d’idees innovadores i canvis en l’organització. Les recompenses poden ser econòmiques però no únicament ni obligatòriament. En qualsevol cas si han de ser clares, conegudes i obertes a tota l’organització.

Etiquetat


© Global Vision Consulting