Lliçons del "Museu dels fracassos"

El Museu dels fracassos a Suècia és una col·lecció de més de setanta productes innovadors que van ser un rotund fracàs. La innovació és risc i no està excenta de fracassos. El museu suposa una experiència única i divertida de conèixer alguns d’aquests errors de grans empreses i una lliçó per a aprendre dels errors aliens.

Amb una brillant idea, s’ha inaugurat a Suècia el Museu dels fracassos, una oportunitat única de comprovar que quan es parla d’innovació no tot són èxits. Darrere dels majors èxits i els productes més innovadors, s’amaguen infinitat de fracassos encara que molts d’ells no arriben al mercat i per tant són desconeguts pel públic. Malgrat això, alguns arriben a comercialitzar-se i bé sigui per un mal disseny, una nefasta campanya de màrqueting o simplement perquè mai haurien d’haver existit al no tenir cap mena de mercat fracassen rotundament.

Està situació es produeix no únicament en petites empreses sinó també en prestigioses multinacionals que malgrat comptar amb suficient experiència i teòricament amb els mecanismes necessaris perquè això succeeixi cauen en l’error. Poder accedir a aquests productes ens dona l’oportunitat de no sols centrar-nos en els èxits sinó també poder aprendre dels fracassos. No es tracta de frenar la innovació, sinó d’inspirar a la gent i no estar condicionats pel fracàs. L’error forma part de la innovació.

Òbviament, les empreses per a garantir la seva supervivència no poden encadenar errors d’embalum consecutius en la comercialització dels seus productes. És per això que es fa imprescindible disposar internament d’una metodologia adequada, pràctica i àgil que minimitzi al màxim aquest tipus de riscos. Es tracta de disposar d’unes eines que ens permetin validar els projectes d’innovació en totes les fases d’evolució, des de la generació d’idees fins al llançament al mercat per a poder corregir a temps o cancel·lar en cas de ser necessari el projecte.

Per a les companyies establir aquests mecanismes pot no ser una cosa òbvia ja que un excés de conservadorisme conduiria a la companyia a frenar tots els seus projectes i una avaluació excessivament laxa pot conduir a errors. Cal buscar l’equilibri i en tot cas de manera fonamental buscar un desenvolupament àgil que ens permeti validar les nostres idees amb el mercat com més aviat millor. Això ens permitirà introduir millores, ajustar el producte o cancel·lar-lo en fases primerenques del projecte, estalviant en inversió tant econòmica com en temps del nostre equip.

museumoffailure.se

Etiquetat


© Global Vision Consulting