Procés d'innovació

La generació de bones idees no és un procés que les organitzacions puguin deixar a l'atzar. Global Vision dota les empreses de la metodologia necessària per passar de la generació d'idees a la creació d'un projecte.

On hi ha una empresa d'èxit algú va prendre alguna vegada una decisió valenta. Peter Drucker

Procés d'innovació:
Contacta amb nosaltres