T’ajudem a definir com innovar en la teva empresa i a estructurar la innovació per posar en marxa i desplegar d’una forma pràctica i efectiva el millor programa d’innovació que s’adapti a les teves necessitats i aporti resultats.

Diagnòstic inicial

En una primera fase de treball s’avalua la situació actual de l’empresa des de quatre punts essencials:

  1. Estratègia d’innovació : Avaluació de l’existència formal o informal d’una estratègia d’innovació prèvia. Visió i estratègia de l’empresa.
  2. Cultura i organització : Estructura jeràrquica, organigrama i relacions interdepartamentals. Clima laboral i foment de la cultura emprenedora, detecció de talent emprenedor i innovador intern. Detecció de barreres a la innovació.
  3. Recursos existents i potencials : Recursos útils per al desenvolupament d’un programa d’innovació sostenible.
  4. Processos d’innovació en producte / servei

El diagnòstic inicial permet fer una “auditoria” de la innovació de l’empresa, determinant si l’empresa està fent una bona tasca en innovació, quins són els seus punts febles, quins problemes existeixen i quines oportunitats disposant d’una informació molt valuosa i útil per disposar d’una visió general de l’empresa.

El diagnòstic inicial es realitza mitjançant la nostra eina “Global Vision Innovation Health Check” un detallat qüestionari que es realitza al costat de entrevistes presencials al personal clau de l’empresa.

Definició de l’estratègia d’innovació

El resultat del diagnòstic inicial és un informe detallat per escrit que identifica les claus de la innovació en l’empresa i en el qual es defineixen les millors opcions i eines per fomentar la innovació.

L’informe serveix com a eina de reflexió estratègica per analitzar i determinar conjuntament amb la direcció de l’empresa un pla d’acció i la seva implantació.

La majoria de les empreses innovadores (84,6%) preveu un augment de la facturació en 2015 i el 71,3% preveu un augment de la productivitat. També, més d’un terç de les empreses innovadores (36,8%) preveuen augmentar el nombre de treballadors. Baròmetre de la Innovació a Catalunya 2014 

Comença a innovar ara!