La seguretat de les dades és un dels grans reptes en el nostre entorn digital. La seguretat forma part del nostre ADN i arrels des de la nostra fundació. T’ajudem a protegir les teves dades mitjançant serveis adaptats a les teves necessitats.

Mòdul 1. Seguretat a la xarxa

 • Arquitectura de xarxa
 • Anàlisi de la política de tallafocs, switches, routers i acces point
 • Revisió de configuració i estat dels dispositius d’accessos remot i sense fil.
 • Revisió dels protocols insegurs (com telnet) són correctament bloquejats impedint l’ús dels mateixos.
 • Revisió de la seguretat en el flux de dades intern i extern de la xarxa o les seves seus remotes


Mòdul 2. Revisió de configuracions implantades en els serveis de xarxa

 • Detecció de servidors o serveis no actualitzats que puguin comprometre els serveis de xarxa.
 • Anàlisi sobre les configuracions implantades en els serveis oferts pels diferents servidors de l’empresa. (Intranet, DNS, DHCP, SSL, Servidor documental …), localitzant els possibles punts febles i les recomanacions en aquest mateix nivell per a la millora de la seguretat i fiabilitat estructural de la xarxa.
 • Revisió de directives de sistema implantades a nivell usuari o màquina.
 • Anàlisi de disponibilitat del sistema davant un desastre. Revisió de polítiques de còpies de seguretat, anàlisi de forma d’implantació, rotació i protecció de les mateixes.
 • Revisió en sistemes de protecció a nivell servidor i estació de treball (Antivirus, Antispam, filtrat de continguts, proxy si ho hagués).
 • Revisió ordinadors client. Anàlisi de possibles accions sense control que pogués realitzar l’usuari (accés a informació no autoritzada, accions que puguin comprometre els serveis o fugida d’informació)


Mòdul 3. Anàlisi de vulnerabilitats

 • La transmissió d’informació sensible es realitza de manera segura.
 • L’accés als serveis i servidors està rigorosament controlat, permetent-se només els accessos necessaris per al correcte funcionament i administració dels mateixos.
 • Test d’Intrusió. Test de les diferents formes d’accés a la xarxa de l’empresa per tal de detectar possibles portes d’entrada i vulnerabilitats dels dispositius exposats a l’exterior
Mòduls de seguretat SI