La generació de bones idees no és un procés que les organitzacions puguin deixar a l’atzar. Global Vision dota les empreses de la metodologia necessària per passar de la generació d’idees a la creació d’un projecte.

  • Insights.
  • Eines per a la generació d’idees.
  • Programari de suport a la gestió d’idees.
  • Filtratge d’idees.
  • Desenvolupament àgil d’idees.
  • Selecció de la cartera de projectes.
  • Llançament al mercat.

On hi ha una empresa d’èxit algú va prendre alguna vegada una decisió valenta. Peter Drucker

Procés d'innovació