La recerca d’innovacions disruptives és una necessitat vital per a les empreses. Recuperar l’esperit emprenedor en les grans organitzacions i dotar-les de l’energia, vitalitat i innovació de les startups és un factor essencial de competitivitat. Les empreses han d’explotar tot el potencial intern dels seus empleats, afavorir la generació d’idees, crear el clima ideal per atreure i retenir talent.

Ecosistema intern

  • Revisió organigrama i relacions internes.
  • Desenvolupament de cultura d’innovació.
  • Eliminació de barreres d’entrada al talent intraemprenedor.
  • Detecció de talent intraemprenedor.
  • Disseny d’espais de treball que potencien la innovació.

Formació equip

  • Tallers de formació a directius.
  • Tallers de formació intraemprenedors.
  • Innovation bootcamps.
  • Conferències d’emprenedors inspiradors.

Incentius

  • Disseny d’incentius a la innovació.
Crea ecosistema innovador!